Chọn nhà đài

KQXS THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thứ Bảy (24/08/2019)

 • 980266 980266 980266 980266 980266 980266 980266 980266 980266 980266 980266 980266 980266 980266 980266 980266 980266 980266 980266 980266 980266 980266 980266 980266 980266 980266 980266 980266 980266 980266 980266 980266 980266

 • 56624 56624 56624 56624 56624

 • 04712

 • 45105 45105 45105 45105 46801

 • 59501 59501 59501 56488 59501 40289 36223 00471 01001 77337

 • 5566

 • 9829 9829 5468 9829 6908

 • 746

 • 67

KQXS THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thứ Hai (19/08/2019)

 • 679585

 • 60219

 • 51992

 • 31275 55368

 • 75216 51164 92774 05176 34327 96519 64346

 • 5215

 • 7468 5528 0885

 • 252

 • 49

KQXS THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thứ Bảy (17/08/2019)

 • 278799

 • 56587

 • 85976

 • 24994 76807

 • 23898 29731 64761 62422 80010 96277 66811

 • 7226

 • 7210 4374 5659

 • 584

 • 97

KQXS THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thứ Hai (12/08/2019)

 • 759790

 • 07279

 • 83592

 • 13005 81588

 • 62925 03454 31048 30508 21602 28739 31854

 • 6471

 • 2618 3928 8675

 • 629

 • 44

THÔNG TIN XỔ SỐ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Để việc tham gia dự thưởng và thực hiện trả thưởng đối với loại hình xổ số truyền thống đảm bảo các quy định của Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số. Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và ban hành “Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số truyền thống” để căn cứ thực hiện với nội dung như sau: